Potyczki - LSO Nerf

17 czerwca (sobota) o godzinie 11:00 odbędzie się rewanż. Tym razem reprezentacja LSO Nowy Port przyjedzie do nas.

Teraz na nas spoczywa obowiązek przygotowania pola walki i spraw okalających.

Więcej ustalimy na Messenger.


Prowadzimy rozrywkowe potyczki przy użyciu sprawdzonych i certyfikowanych wyrzutniach dbając o przyjemność, rozrywkę, aktywność fizyczną, ale też i bezpieczeństwo.

W potyczkach może wziąć udział każda Służba Liturgiczna, która wyrazi chęć i zaakceptuje wymagane zasady.

Wyrażenie takiej chęci należy kierować do księdza Bartosza (b.wierzbicki@zoho.com).

Regulamin:

 1. Do uczestnictwa wymagana jest zgoda od Księdza opiekuna LSO lub Księdza Proboszcza, a w przypadku osób nieletnich koniecznie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych;
 2. W każdej grze występuje trzech sędziów - jeden główny i dwóch pomocniczych (wybranych przez trenera głównego lub po jednym z każdej drużyny na czas jednej rundy);
 3. Każda drużyna musi mieć własną flagę osadzoną na sztywnym drzewcu. W razie pytań lub braku flagi sprawę należy omówić z prowadzącym rozgrywkę;
 4. Wymagana jest ochrona na oczy (okulary, gogle, maska). Dozwolone są inne ochraniacze, lecz nie są obowiązkowe;
 5. Do walki dopuszczone są tylko markowe wyrzutnie firmy "Nerf" lub "X-shot". Sprzęt innej  firmy może być dopuszczony tylko po uzgodnieniu z organizatorem;
 6. Niedozwolona jest jakakolwiek walka kontaktowa inna niż wyrzutnie;
 7. Niedozwolone jest zabieranie broni innemu zawodnikowi (wyjątkiem jest sytuacja, gdy broń jest pozostawiona na trawie i właściciela przy niej nie ma);
 8. Nie wolno mieć przy sobie żadnej broni, które nie jest wyrzutnią;
 9. Każdego gracza, jako ministranta lub lektora, obowiązuje uczciwość - osoba trafiona przyznaje się do tego i nie stara się tego ukryć;
 10. Nie wolno używać do walki przeszkód ani niczego, co znajduje się na polu potyczki, a nie jest wyrzutnią (przykładowo szyszki, patyki, piasek, itp.);
 11. Nie wolno strzelać w osobę, która została już trafiona i udaje się na spawn lub zbiera strzałki;
 12. Osoba postrzelona chwyta broń w taki sposób, aby dla innych było to wyraźnym znakiem, że został trafiona (przykładowo trzymając za korpus broni, mając ją podniesioną lub opierając na ramieniu);
 13. Trafiony gracz musi wrócić do wyznaczonego spawnu, odliczyć 10 sekund i dopiero wówczas może kontynuować grę;
 14. Osoba trafiona może  również przed udaniem się na spawn pozbierać sobie samotnie leżące strzałki. Musi mieć jednak na uwadze, że i tak musi wrócić na spawn i odliczyć 10 sekund, przez co wydłuża swój czas nieaktywności w grze.
 15. Niedozwolone jest celowe niszczenie strzałek, przeszkód, a tym bardziej wyrzutni;
 16. Każdy gracz zobowiązany jest do przestrzegania uwag, jakie daje prowadzący grę.


Nasza drużyna: