Rekrutacja

Aby zostać ministrantem, wystarczy przyjść na zbiórkę ministrancką (patrz zakładka "Zbiórki") lub przyjść w niedzielę 10 minut przed Mszą o godzinie 12:00.

Nowy członek otrzymuje tytuł aspiranta, może ubierać komżę i stopniowo będzie się wdrążał w sprawnościach ministranckich. 

W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Więcej informacji można uzyskać u księdza Bartosza - opiekuna ministrantów.