Regulamin służby:"Wystarczy, aby każdy rzucił patyk, a powstrzymamy bieg rzeki Jangcy"

 

 • Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 • Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni, więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 • Udział służby liturgicznej we Mszy Świętej nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
 • Spełnianie określonych czynności w Liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
 • Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej Liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 • Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 • Do Komunii Świętej przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 • Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Msze Święte w tygodniu i w niedzielę.

Msze w tygodniu:

7:15

8:00

17:00

18:00

Msze w niedzielę:

7:30

9:00

10:30

12:00

13:30

16:00

20:00

Spowiedź

Spowiedź jest przed każdą Mszą świętą.

Ważne daty

Uroczystości obowiązkowe:
 • 1 stycznia (niedziela) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
 • 6 stycznia (piątek) - uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
 • 9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
 • 21 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie
 • 28 maja (niedziela) - uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 8 czerwca (czwartek) - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
 • 15 sierpnia (wtorek) - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych
 • 25 grudnia (poniedziałek) - Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie)