Porządek Mszy Świętych

Msze w tygodniu:

7:15

8:00

17:00

18:00

Msze w niedzielę:

7:30

9:00

10:30

12:00

13:30

16:00

20:00

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Zbawiciela

ul. Pegaza 15
80-299 Gdańsk Osowa


Proboszcz:
ks. Wojciech Tokarz: 58 552 70 45


Wikariusze:
ks. Bartosz Wierzbicki: 58 552 55 64 lub 733 823 355 (SMS)
ks. Michał Bielan: 58 552 55 64
Ks. Henryk Bietzke: 58 552 55 65


Tel. dyżurny: 516 707 922

E-mail:
zbawiciel@diecezjagdansk.pl
lub zbawosowa@diecezja.gda.pl